ENQUESTA: QUINA CIUTADELLA VOLEM?
Atesa la voluntat municipal d'iniciar els tràmits de la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella, i amb l'objecte de fer partícip als ciutadans i agents socials per a que puguin fer-nos arribar les mancances, problemes i propostes que considerin oportunes, es posa a l'abast de tothom la següent enquesta.
DADES PERSONALS:
Ompli les seves dades personals i els diferents apartats de l'enquesta que cregui convenient i remeteu-la a les dependències de l'ajuntament. Recordi que també pot omplir l'enquesta directament on-line entrant a la pàgina "www.nouplaciutadella.com".

El teu enquesta ha estat enviada correctament!